Middeleeuws Muziekensemble Goet ende Fyn
o.l.v. Robbert van Lint

Jeugdtheater / Schoolvoorstellingen

1.'De speelman op school'
De ‘varende’ speelman trok vroeger langs kastelen, kloosters, herbergen en jaarmarkten, om met zijn liederen,dansmuziek
en het verhaal van Heer Halewijn de toehoorders te vermaken. De muzikanten laten de tijd van de speelman herleven,
waarbij speels vele oude instrumenten aan bod komen en kinderen de kans krijgen ermee kennis te maken en zelf mee te doen.
Groep 4-5 en 6-8 en V.O. Voorbereiding: PowerPoint presentatie.

2.'Slaet op den Trommele'
Liederen en verhalen over de opstand in de Nederlanden, 'Een Nieu Geusen Lieden Boexken' van losse 'vliegende blaadjes' en Neder-landsche Gedenck-clanck' van Adrianus Valerius. Willem van Oranje, dansmuziek en Rederijkersliederen uit de Gouden Eeuw en 'De Muiderkring'
Groep: 6-8 en V.O. /
Voorbereiding: PowerPoint presentatie.


3.'Het hoofd werd op de tafel gezet'

Ballades en verhalende liederen, zoals de ballade van blauwbaard ‘Heer Halewijn’, ‘Het waren twee conicxkinderen’
en troubadoursliederen, gelardeerd met sprankelende speelmansmuziek op vele oude muziekinstrumenten.
Groep: 6-8 en V.O. /
Voorbereiding: PowerPoint presentatie.

4.'Rondom Midwinter'

Winterliederen, dansmuziek en folklorevanaf de middeleeuwen
Driekoningen: kinderen worden tot koning gekroond,
ze dansen over de kaarsjes en bespelen een reusachtig grote draailier en Vlaamse doedelzak.
Koehoornfluiten, herdersschalmeien, midwinter-hoorn en rommelpot ontbreken natuurlijk niet.
Groep: 6-8 en V.O. /
Voorbereiding: PowerPoint presentatie.

Home

Foto's

Instrumenten

Programma's

Die Mey

Midwinter

Het Hoofd

Slaet op den Trommele

Du Vin

Scholen

Muziek

Contact